Góra

POLSKA GEOGRAFIA MORZA

POLSKA GEOGRAFIA MORZA


POSTERY


 • mgr Bartosz Bieniek

Fazy rozwoju jeziora Jamno w świetle badań sedymentologicznych i geochemicznych

 • dr hab. Anna Cedro, prof. US

Zapis ekstremalnych zdarzeń pogodowych w przyrostach rocznych drzew w ujściu Odry

 • dr Anna Czaplińska

Morze w systemie identyfikacji wizualnej jednostek terytorialnych regionu nadmorskiego

 • dr hab. Małgorzata Czarnecka, dr inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Struktura czasowa głębokości warstwy mieszania na Pobrzeżu Słowińskim

 • dr Jolanta Czerniawska

Zmiany położenia linii brzegowej Mierzei Łebskiej na podstawie analizy materiałów kartograficznych i danych z lotniczego skanowania laserowego

 • dr Tomasz Duda

Zrównoważona turystyka dziedzictwa (kulturowego i przyrodniczego) – perspektywy rozwoju nowych funkcji w przestrzeni turystycznej gmin polskiego wybrzeża (na przykładzie regionu Pomorza Zachodniego)

 • Anna Grabia, dr hab. T. Radziejewska, prof. US, dr B. Wawrzyniak-Wydrowska

Tereny deponowania urobku z prac pogłębiarskich w strefie przybrzeżnej mórz w systemie planowania przestrzennego obszarów morskich

 • dr hab. Iwona Jażewicz , AP

Przeobrażenia demograficzne w powiatach nadmorskich Polski

 • dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US

Różnicowanie oferty turystycznej jako element strategii marketingowej polskich miejscowości nadbałtyckich

 • dr hab. Piotr Kittel, prof. UŁ, A. Mroczkowska, A. Mazurkevich, E. Gauthier, D. Okupny,
  D. Pawłowski, M. Płóciennik, M. Rzodkiewicz, M. Słowiński, M. Wieckowska-Lüth

Warunki środowiskowe funkcjonowania osady palafitowej Serteya II (zachodnia Rosja)

 • dr inż. Arkadiusz Drewnowski, dr Krzysztof Małachowski

Koncepcja połączenia kolejowego Kamień Pomorski – Dziwnów dla rozwoju turystycznego obszaru nadmorskiego

 • dr Mydłowska Elżbieta, dr Pirveli Marika

Cyberprzestrzeń – nowe morze, nowi żeglarze

 • dr Barbara Osóch, mgr Karina Tessar

Transgraniczność Zalewu Szczecińskiego a kapitał społeczny środowiska żeglarskiego

 • mgr Jarosław Pędziński

Flora okrzemkowa osadów powierzchniowych Zatoki Gdańskiej: Wisłoujście vs. Skłon Półwyspu Helskiego

 • dr Marika Pirveli, dr Elżbieta Mydłowska

Miasta widziane z Morza

 • dr Patryk Sitkiewicz

Zastosowanie parametrycznego profilografu osadów do oceny struktury wewnętrznej rew, na przykładzie rejonu Krynicy Pomorskiej

 • mgr Joanna Sławińska, Sławomir Parasiak, mgr inż. Julita Tomkowiak, Mathias Moros,
  prof. dr hab. Ryszard K. Borówka

Wybrane cechy sedymentacyjne i geochemiczne osadów morskich z Głębi Bornholmskiej i ich interpretacja paleogeograficzna, na podstawie rdzenia M86/24-3GC

 • dr hab. Ewa Szczepanowska, prof. US

Kamień Pomorski – miasto nieatrakcyjne dla turysty?

 • dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek

Tendencje zmian składowych ruchu rzeczywistego ludności w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadmorskich

 • mgr Szymon Walczakiewicz

Meteorologiczne uwarunkowania występowania wodnych trąb powietrznych w strefie polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego

 • 2137
  Visit Today : 1
  This Month : 25
  Total Visit : 2137
  Hits Today : 9
  Total Hits : 39433
  Who's Online : 1