Góra

POLSKA GEOGRAFIA MORZA

POLSKA GEOGRAFIA MORZA

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Szczeciński

 zapraszają na konferencję naukową:

POLSKA GEOGRAFIA MORZA

PRZYRODNICZE I SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

BADANIA MORZA I OBSZARÓW NADMORSKICH

w ramach obchodów w 2018 roku:

ROKU POLSKIEJ GEOGRAFII

100-LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

konferencja odbędzie się w dniach 16-18 maja 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi US

     Rok 2018 będzie obchodzony jako Rok Polskiej Geografii. W tym roku także Polskie Towarzystwo Geograficzne obchodzi 100-lecie istnienia. Wpisując się w ogólnopolskie obchody i organizując konferencję  chcemy podkreślić morską specyfikę naszego Miasta i Regionu. Zarówno uwarunkowania przyrodnicze, zachodzące tu procesy społeczno-demograficzne, jak i rozwój gospodarki są trwale związane z nadmorskim charakterem województwa zachodniopomorskiego i Szczecina. Konferencja jest szansą na szerokie zaprezentowanie wyników naukowców specjalizujących się w badaniach morza i wybrzeża.

     Na konferencję zapraszamy przedstawicieli wszystkich krajowych ośrodków naukowych i akademickich, działających w obszarze nauk o Ziemi (głównie geografii, a także geologii i oceanologii). Rozumiemy, że Koleżanki i Koledzy z ośrodków położonych w Centralnej lub Południowej Polsce mogą nie prowadzić badań związanych z morzem i strefą wybrzeża, dlatego Dziekanów Wydziałów, Dyrektorów Instytutów oraz Kierowników Katedr i Zakładów prosimy o zainteresowanie swoich pracowników naszą Konferencją. Będzie to możliwość zapoznania się z aktualnym stanem badań i problematyką poruszaną przez polskich Geografów w badaniach morza.

Termin i miejsce: Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 maja 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16, 16a i 18, 70-383 Szczecin.

Kontakt: geografiamorza@usz.edu.pl