Góra

POLSKA GEOGRAFIA MORZA

POLSKA GEOGRAFIA MORZA


Lista uczestników


Zhenya Barashko

(Belarusian State University)

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

z.barashko@mail.ru

 

dr Małgorzata Bąk

Zakład Paleooceanologii,

Centrum Dydaktyczno-Badawcze

Nauk Przyrodniczych

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

malgorzata.bak@usz.edu.pl

 

mgr Bartosz Bieniek

Zakład Geologii i Paleogeografii

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

bartosz.bieniek@usz.edu.pl

 

mgr inż. Piotr Biniek

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

piotrbiniek.bin@gmail.com

 

dr Tadeusz Bocheński

Katedra Badań Miast i Regionów

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

tadeusz.bochenski@usz.edu.pl

 

prof. dr hab. Ryszard K. Borówka

Zakład Geologii i Paleogeografii

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

ryszard.borowka@usz.edu.pl

 

dr hab. prof. UŁ Leszek Butowski

Wydział Nauk Geograficznych

Uniwersytet Łódzki

leszek.butowski@gmail.com

 

dr hab. prof. US Anna Cedro

Pracownia Klimatologii i Meteorologii

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

anna.cedro@usz.edu.pl

 

dr hab. Bernard Cedro

Zakład Geologii i Paleogeografii

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

bernard.cedro@usz.edu.pl

 

mgr Denis Ceriĉ

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

PAN

d.ceric@twarda.pan.pl

 

dr Izabela Chlost

Katedra Hydrologii

Uniwersytet Gdański

izabela.chlost@ug.edu.pl

 

dr hab. prof. UG Roman Cieśliński

Katedra Hydrologii

Instytut Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii

Uniwersytet Gdański

georc@univ.gda.pl

 

dr Gabriela Czapiewska

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Akademia Pomorska

gabriela.czapiewska@apsl.edu.pl

 

dr Anna Czaplińska

Katedra Geografii Społecznej i Orga­nizacji Przestrzeni

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

anna.czaplinska@usz.edu.pl

 

dr hab. Paweł Czapliński

Pracownia Geoanaliz Społeczno-Gospodarczych

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

pawel.czaplinski@usz.edu.pl

 

prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka

Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

malgorzata.czarnecka@zut.edu.pl

 

dr Jolanta Czerniawska

Instytut Geoekologii i Geoinformacji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

jolczer@amu.edu.pl

 

mgr Piotr Domaradzki

Urząd Morski w Szczecinie

pdomaradzki@ums.gov.pl

 

dr Tomasz Duda

Katedra Turystyki i Rekreacji

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

tomasz.duda@usz.edu.pl

 

dr Joanna Dudzińska-Nowak

Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

joanna.dudzinska-nowak@usz.edu.pl

 

prof. dr hab. Marek Dutkowski

Katedra Badań Miast i Regionów

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

marek.dutkowski@usz.edu.pl

 

mgr Jolanta Fiutowska

Urząd Morski w Gdyni

jolanta.fiutowska@umgdy.gov.pl

 

dr Joanna Gadziszewska

Zakład Geoekologii i Geoinformacji

Akademia Pomorska w Słupsku

joanna.gadziszewska@apsl.edu.pl

 

prof. dr hab. Józef Girjatowicz

Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

jozef.girjatowicz@usz.edu.pl

 

dr Andrzej Giza

Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

andrzej.giza@usz.edu.pl

 

dr Zbigniew Głąbiński

Katedra Turystyki i Rekreacji

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

zbigniew.glabinski@usz.edu.pl

 

Anna Grabia

Zakład Paleooceanologii

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

annagrabia17@gmail.com

 

mgr Małgorzata Grechuta

Urząd Morski w Gdyni

malgorzata.grechuta@umgdy.gov.pl

 

mgr inż. arch. Leszek Jastrzębski

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego

biuro@rbgp.pl

 

dr hab. prof. AP Iwona Jażewicz

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Akademia Pomorska

iwona.jazewicz@apsl.edu.pl

 

dr hab. prof. US Hieronim Kaczmarek

Katedra Turystyki i Rekreacji

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

hieronim.kaczmarek@usz.edu.pl

 

Tatyana Karvat

(Belarusian State University)

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

tatyanakarvat@gmail.com

 

dr hab. prof. US Igor Kavetskyy

Katedra Geografii Społecznej i Orga­nizacji Przestrzeni

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

igor.kavetskyy@usz.edu.pl

 

dr hab. prof. UŁ Piotr Kittel

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii

Wydział Nauk Geograficznych

Uniwersytet Łódzki

piotr.kittel@geo.uni.lodz.pl

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dr hab. prof. US Halina Kowalewska-Kalkowska

Pracownia Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

halina.kowalewska@usz.edu.pl

 

dr Kazimierz Kozica

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

k.kozica@zamek-krolewski.pl

 

prof. zw. dr hab. Czesław Koźmiński

Katedra Turystyki i Rekreacji

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

czeslaw.kozminski@usz.edu.pl

 

mgr Katarzyna Lewczuk

Pracownia Klimatologii i Meteorologii

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

katarzyna.lewczuk@usz.edu.pl

 

dr hab. Tomasz Łabuz

Pracownia Morfologii i Ochrony Wybrzeża

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

tomasz.labuz@usz.edu.pl

 

mgr Robert Magdziarz

robert4150@poczta

 

dr Krzysztof Małachowski

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Uniwersytet Szczeciński

krzysztof.malachowski@usz.edu.pl

 

dr Mariusz Miedziński

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Akademia Pomorska w Słupsku

mariusz.miedzinski@apsl.edu.pl

 

mgr Marzenna Mostowiec

Urząd Morski w Gdyni

marzenna.mostowiec@umgdy.gov.pl

 

prof. dr hab. Stanisław Musielak

Instytut Nauk o Morzu

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

stanislaw.musielak@usz.edu.pl

 

dr Elżbieta Mydłowska

Katedra Geografii Społecznej i Orga­nizacji Przestrzeni

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

elżbieta.mydłowska@usz.edu.pl

 

dr Danuta Narożna

Instytut Geografii I Studiów Regionalnych

Akademia Pomorska w Słupsku

danuta.narozna@apsl.edu.pl

 

dr inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

jnidzgorska@zut.edu.pl

 

dr Monika Niska

Zakład Geoekologii i Geoinformacji

Akademia Pomorska w Słupsku

monika.niska@apsl.edu.pl

 

dr Tomasz Olechwir

Stacja Morska w Międzyzdrojach

Instytut Nauk o Morzu

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

tomeko@univ.szczecin.pl

 

dr Barbara Osóch

Katedra Geografii Społecznej i Orga­nizacji Przestrzeni

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

barbara.osoch@usz.edu.pl

 

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Wydział Oceanografii i Geografii

Uniwersytet Gdański

tadeusz.palmowski@ug.edu.pl

 

prof. dr hab. Janusz Pempkowiak

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

pempa@iopan.gda.pl

 

mgr Jarosław Pędziński

Zakład Geologii Morza

Wydział Oceanografii i Geografii

Uniwersytet Gdański

jaroslaw.pedzinski@ug.edu.pl

 

dr Andrzej Piotrowski

andrzej.k.piotrowski@gmail.com

 

prof. dr hab. Ivan Pirozhnik

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Akademia Pomorska w Słupsku

ivan.pirozhnik@apsl.edu.pl

 

dr Marika Pirveli

Katedra Geografii Społecznej i Orga­nizacji Przestrzeni

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

mariam.pirveli@usz.edu.pl

 

dr Marcin Połom

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Instytut Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii

Uniwersytet Gdański

marcin.polom@ug.edu.pl

 

mgr Krystian Puzdrakiewicz

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Instytut Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii

Uniwersytet Gdański

krystian.puzdrakiewicz@phdstud. ug.edu.pl

 

mgr Magdalena Racinowska- Ratajska

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego

mrr@rbgp.pl

 

prof. zw. dr hab. Karol Rotnicki

rotnicki@amu.edu.pl

 

dr inż. Jacek Rudewicz

Katedra Badań Miast i Regionów

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

jacek.rudewicz@usz.edu.pl

 

prof. dr hab. Stanisław Rudowski

Zakład Oceanografii Operacyjnej

Instytut Morski w Gdańsku

starud@im.gda.pl

 

dr Krzysztof Sala

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Wydział Politologii

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

krzysztofsal@onet.pl

 

mgr inż. Artur Sawicki

Instytut Badawczy Leśnictwa

A.Sawicki@ibles.waw.pl

 

dr Patryk Sitkiewicz

Instytutu Geografii,

Wydział Oceanografii i Geografii

Uniwersytet Gdański

patryk.sitkiewicz@ug.edu.pl

 

mgr Irena Skrzeszowska-Jaksina

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego

irena.jaksina@wp.pl

 

mgr Joanna Sławińska

Zakład Geologii i Paleogeografii

Wydział Nauk o Ziemi,

Uniwersytet Szczeciński

joanna.slawinska@usz.edu.pl

 

dr Natalia Sypion – Dutkowska

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

natalia.sypion@usz.edu.pl

 

dr hab. prof. US Ewa Szczepanowska

Katedra Turystyki i Rekreacji

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

ewa.szepanowska@usz.edu.pl

 

prof. dr hab. Aleksander Szwichtenberg

Katedra Turystyki i Rekreacji

Wydział Finansów i Zarządzania

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

alek47sz@gmail.com

 

dr Albert Ślęzak

geoalbedo@tlen.pl

 

dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek

Katedra Geografii Społecznej i Orga­nizacji Przestrzeni

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

malgorzata.slusarczyk-jurek@usz.edu.pl

 

dr Małgorzata Świątek

Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

malgorzata.swiatek@usz.edu.pl

 

dr Maciej Tarkowski

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Wydział Oceanografii i Geografii

Uniwersytet Gdański

maciej.tarkowski@ug.edu.pl

 

mgr Olga Terefenko

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

olga.terefenko@usz.edu.pl

 

dr Paweł Terefenko

Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

paweł.terefenko@usz.edu.pl

 

dr Jacek Tylkowski

Instytut Geoekologii i Geoinformacji

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

jatyl@amu.edu.pl

 

mgr Szymon Walczakiewicz

Pracownia Meteorologii i Klimatologii

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

szymon.walczakiewicz@usz.edu.pl

 

prof. dr hab. Jan Wendt

Instytut Geografii

Uniwersytet Gdański

jan.wendt@ug.edu.pl

 

dr hab. prof. UG Małgorzata Witak

Zakład Geologii Morza

Wydział Oceanografii i Geografii

Uniwersytet Gdański,

malgorzata.witak@ug.edu.pl

 

mgr Barbara Witek

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

barbara.witek@usz.edu.pl

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Witkowski

Zakład Paleooceanologii

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Szczeciński

andrzej.witkowski@usz.edu.pl

 

dr hab. Tomasz Wolski

Pracownia Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej

Wydział Nauk o Ziemi,

Uniwersytet Szczeciński

tomasz.wolski@usz.edu.pl

 

dr Beata Woskowicz-Ślęzak

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski

beata.woskowicz-slezak@us.edu.pl

 

dr hab. prof. UAM Michał Woszczyk

Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

woszczyk@amu.edu.pl

 • 2137
  Visit Today : 1
  This Month : 25
  Total Visit : 2137
  Hits Today : 4
  Total Hits : 39428
  Who's Online : 1