Góra

POLSKA GEOGRAFIA MORZA

POLSKA GEOGRAFIA MORZA


Wymogi edytorskie dla zgłaszanych posterów

Postery powinny mieć wymiar szer. 70 cm x dł. 100 cm (format B1) o orientacji pionowej.Publikacja

Istnieje możliwość publikacji najlepszych referatów i posterów z konferencji w czasopismach:

Bulletin of Geography
Socio-economic Series

Ministerialna lista B, 15 pkt. (2013-2016)
http://www.bulletinofgeography.umk.pl/

Bulletin of Geography
Physical Geography Series

Ministerialna lista B, 13 pkt. (2013-2016)
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS/index

Zgłoszone prace poddane zostaną wymogom i procedurom Wydawnictw (m.in. dwie anonimowe recenzje).

Wszelkie informacje zawarte są na stronach internetowych Czasopism.

Manuskrypty należy przesłać na adres Redakcji ww. Czasopism do 30 września 2018 r.


Planowana jest także monografia pt. Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i Społeczno-Ekonomiczne Badania Morza i Obszarów Nadmorskich.

Wymogi dla autorów:

 1. Objętość całej pracy nie powinna przekraczać 20 stron (minimalnie 13 stron).
 2. Tytuł w języku polskim i angielskim.
 3. Autorzy (nazwisko i imię) oraz poniżej afiliacja (po polsku i po angielsku, * zaznaczyć autora korespondencyjnego i podać jego adres e-mail).
 4. Do każdego artykułu, obligatoryjnie należy dostarczyć krótkie streszczenie (do 0,5 strony) i słowa kluczowe (do 6) w języku polskim i angielskim.
 5. Prace powinny być dostarczone w pliku w programie Word.
 6. Parametry tekstu w pracy:
  – odstęp między wierszami – 1,5,
  – marginesy – 2,5 cm,
  – w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki – 12 pkt (można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń).
 7. Umieszczone w pracy rysunki Autor powinien dostarczyć również w formie źródłowych plików (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, *.xls, *.xlsx) z możliwością edytowania.
 8. Zawarte w pracy równania bądź inne specyficzne elementy pracy powinny być wykonane za pomocą oprogramowania zawartego w pakiecie MS Office (np. edytor równań Microsoft Eqaution) i pozostawione w pracy w wersji edytowalnej.
  Zapisywanie wzorów: tekst główny – 11 pkt, indeksy – 7 pkt, maks. szerokość wzoru – 120 mm. W całej pracy wzory i oznaczenia należy konsekwentnie zapisywać czcionką prostą lub kursywą.
 9. Tabele i rysunki, wykresy, schematy (maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm).
 10. Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1 : 1), w formacie *.tif, *.jpg, *.pdf (maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm).
 11. Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe (lineart), rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif.
  Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych do druku).
 12. Zapis przypisów literaturowych powinien być ujednolicony wg poniższego schematu:
  a) dla artykułu: Nazwisko, inicjał imienia po nazwisku, rok, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer, numery stron.
  b) dla książki: Nazwisko, inicjał imienia po nazwisku, rok, tytuł książki, nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania, numery stron.
  c) dla rozdziału: Nazwisko, inicjał imienia po nazwisku, rok, tytuł rozdziału, w: tytuł książki, redaktor, nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania, numery stron.
  Przykład dla książki: Nowak A., Kowalski B.J., 2005, Geografia fizyczna, Wyd. US, Szczecin, s. 1-450.
 13. Sposób powołania w tekście głównym: (Nowak i Kowalski 2005)

Termin przesłania tekstów na adres geografiamorza@usz.edu.pl mija 30 września 2018 r.


Wymogi edytorskie dla zgłaszanych streszczeń

Tytuł (Bold, 14, Arial, wyśrodkowany)

Imię i nazwisko autora/autorów (Bold, 12, Arial, wyśrodkowane)

Proszę używać indeksów górnych1 do zaznaczenia afiliacji, po nazwisku

1Afiliacja (Katedra/Zakład/Pracownia, Wydział, Uczelnia, adres, e-mail)

2Afiliacja (j.w. 12, Arial, wyśrodkowane)

Abstrakt (12 Arial, wyjustowane) tekst do 2 500 znaków ze spacjami (bez grafiki i bez literatury)

Plik należy zapisać w programie WORD pod nazwą:

 1. dla posteru: Nazwisko_Imię_poster.docx
 2. dla referatu: Nazwisko_Imię_referat.docx

Przykładowo wypełnione streszczenie znajduje się TUTAJ

 • 2137
  Visit Today : 1
  This Month : 25
  Total Visit : 2137
  Hits Today : 3
  Total Hits : 39427
  Who's Online : 1