Góra

POLSKA GEOGRAFIA MORZA

POLSKA GEOGRAFIA MORZA


Program Konferencji (może jeszcze ulec zmianie)16 maja (środa) 2018 r. (WNoZ US, Geocentrum, ul. Mickiewicza 16a, III piętro, aula)

10.00 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników

11.30 – 12.30  Uroczyste otwarcie Konferencji

12.30 – 13.30  Obiad

13.30 – 15.10  Sesja I (referaty zamawiane, III piętro, aula)

GEOGRAFICZNE ASPEKTY BADAŃ MORZA I WYBRZEŻA W POLSCE
Prowadzący sesję: prof. dr hab. Ryszard K. Borówka 

 1. dr hab. Stanisław Musielak
  Historia, potrzeby i szanse rozwoju geograficznych badań morza i wybrzeża w Polsce
 1. dr hab. Marek Dutkowski
  Geografia Ekonomiczna Morza – tradycje i wyzwania
 1. dr hab. Aleksander Szwichtenberg
  Gospodarka turystyczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX w. i na początku XXI wieku

15.10 – 15.30  Otwarcie wystawy map (link)
200 lat kartografii leśnej
mgr Artur Sawicki (IBL)

15.30 – 16.00  Przerwa kawowa

16.00 – 17.00  Sesja posterowa (spis posterów – link)

18.00 – 21.00  Rejs statkiem po porcie połączony z Kolacją „Kapitańską” (wyjazd autokarów o godz. 17.30 sprzed budynku WNoZ, Mickiewicza 16, planowany powrót w to samo miejsce po 21.00)

Kolacja „Kapitańska” odbędzie się w trakcie 3-godzinnego rejsu po porcie, Świętej i jeziorze Dąbie. Ze względu na nieznane warunki pogodowe i popołudniowo-wieczorną porę zalecamy Państwu wygodne obuwie, przeciwwiatrowe i przeciwdeszczowe kurtki oraz środki odstraszające komary (nasze komary już widzą, że przypłynie świeża krew:)).

17 maja (czwartek) 2018 r. (WNoZ US, Geocentrum)

9.00 – 11.00  Równoległe sesje referatowe (II A i II B)

Sesja II A (III piętro, aula,  Geocentrum)

WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE STREFY BRZEGOWEJ BAŁTYKU
Prowadzący sesję: prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka

 1. dr hab. prof. UG Roman Cieśliński, dr Izabela Chlost
  Bilans wodny Zalewu Wiślanego w aspekcie powstania przekopu przez Mierzeję Wiślaną
 1. dr hab. prof. US Halina Kowalewska-Kalkowska
  Wieloletnia i sezonowa zmienność stanów wody na obszarze wodnym ujścia Odry
 1. dr Tomasz Olechwir
  Zmienność warunków meteorologicznych strefy brzegowej Zatoki Pomorskiej na podstawie sześciu lat pomiarów Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach
 1. dr Małgorzata Świątek, prof. dr hab. Józef Girjatowicz
  Zmiany cech fizycznych wody morskiej na polskim wybrzeżu Bałtyku
 1. dr Jacek Tylkowski
  Ekstremalne zdarzenia hydrometerologiczne w polskiej strefie brzegowej Bałtyku – wartości progowe
 1. dr hab. Tomasz Wolski
  Ekstremalne poziomy wód Morza Bałtyckiego – geneza, występowanie, prawidłowości
 1. dr hab. prof. UAM Michał Woszczyk
  Produkcja gazów szklarniowych (CH₄; N₂O, CO₂) w jeziorach przybrzeżnych południowego Bałtyku: uwarunkowania i natężenie emisji

Sesja II B (parter, sala 30a, Geocentrum)

TURYSTYKA MORSKA I NADMORSKA
Prowadzący sesję: prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

 1. dr hab. Leszek Butowski
  Morska przestrzeń turystyczna: geneza, typologia, zagospodarowanie, waloryzacja
 1. dr hab. Czesław Koźmiński, prof. dr hab. Bożena Michalska
  Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w polskiej strefie wybrzeża Bałtyku
 1. dr Mariusz Miedziński
  Nadmorski Obszar Funkcjonalny Kołobrzeg jako największy uzdrowiskowo-wypoczynkowy region turystyczny południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego
 1. dr Zbigniew Głąbiński
  Stymulowanie aktywności turystycznej seniorów jako sposób łagodzenia zjawiska sezonowości na polskim wybrzeżu Bałtyku
 1. dr Danuta Narożna
  Wycieczka szkolna jako podstawowa forma turystyczno-krajoznawcza w obszarach nadmorskich na przykładzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku
 1. dr Natalia Sypion-Dutkowska
  Wpływ turystyki na przestępczość w polskiej strefie nadmorskiej
 1. mgr Denis Ceriĉ, prof. Marek Więckowski
  Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej

11.00 – 11.30  Przerwa kawowa

11.30 – 12.30Sesja III (III piętro, aula, Geocentrum)

MULTIDYSCYPLINARNE BADANIA BAŁTYKU I JEGO WYBRZEŻY
Prowadzący sesję: dr hab. prof. UG Jan A. Wendt

 1. dr hab. prof. US Hieronim Kaczmarek
  Południowy Bałtyk w czasach słowiańskich
 1. dr Kazimierz Kozica
  Polskie wybrzeże na dawnych mapach
 1. dr hab. Karol Rotnicki
  Zapis geologiczny paleotsunami na wybrzeżu południowego Bałtyku

12.30 – 14.00 Obiad (III piętro, hol, Geocentrum)

14.00 – 15.00  Zwiedzanie Muzeum Geologicznego US (I piętro, Geocentrum)

15.00 – 17.00  Równoległe sesje referatowe (IV A i IV B)

Sesja IV A (III piętro, aula, Geocentrum)

WSPÓŁCZESNOŚĆ I PALEOGEOGRAFIA STREFY BRZEGOWEJ BAŁTYKU
Prowadzący sesję: dr hab. prof. UŁ Piotr Kittel

 1. dr hab. Stanisław Rudowski
  Aktualne możliwości i zadania geomorfologii subakwalnej
 1. dr Joanna Dudzińska-Nowak
  Teledetekcyjne badania morfodynamiki wybrzeży południowego Bałtyku
 1. dr hab. Tomasz A. Łabuz
  Różnice i podobieństwa w rozwoju wydm przednich wybrzeża Bałtyku – na podstawie litologii osadów powierzchniowych
 1. dr Monika Niska, dr Joanna Gadziszewska
  Historia rozwoju kopalnych jezior zlokalizowanych w strefie brzegowej południowego Bałtyku (Wybrzeże Słowińskie) w świetle wyników analizy palinologicznej i kopalnych Cladocera
 1. dr hab. prof. UG Małgorzata Witak
  Czasowo-przestrzenne zmiany hydrologiczne zarejestrowane w tafocenozach okrzemkowych Zatoki Gdańskiej w okresie ostatnich 5,5ka
 1. dr hab. Ryszard Borówka, dr hab. Bernard Cedro, dr Andrzej Osadczuk, dr Kamila Mianowicz, mgr Bartosz Bieniek
  Transgresja litorynowa w Zatoce Pomorskiej na tle holoceńskich zmian poziomu Południowego Bałtyku
 1. dr hab. Janusz Pempkowiak
  Odkładanie węgla w morskich osadach dennych, przeoczona społeczno-ekonomiczna funkcja środowiska morskiego 

Sesja IV B (parter, sala 30a, Geocentrum)

GOSPODARKA MORSKA I OBSZARY NADMORSKIE
Prowadzący sesję: dr hab. prof. US Beata Meyer

 1. dr Tadeusz Bocheński
  Porty morskie w regionie Morza Bałtyckiego oraz znaczenie portów w Polsce
 1. dr Maciej Tarkowski, prof. dr hab. Tadeusz Palmowski
  Konkurencyjność polskich portów w warunkach rosnących korzyści skali w morskim transporcie kontenerowym
 1. dr Marcin Połom, mgr Krystian Puzdrakiewicz
  Polityka przestrzenna gmin Zalewu Wiślanego wobec transportu wodnego – uwarunkowania i perspektywy rozwoju
 1. dr inż. Jacek Rudewicz
  Zmiany przestrzenno-funkcjonalne miast portowych
 1. dr Krzysztof Sala
  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów nadmorskich na przykładzie Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej
 1. dr Gabriela Czapiewska
  Innowacyjne kierunki w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich regionu nadmorskiego
 1. mgr inż. Piotr Biniek
  Łańcuch wartości morskiej energetyki wiatrowej, a ryzyko wystąpienia konfliktów społecznych

17.00 – 17.30  Przerwa kawowa

17.30 – 18.15  Sesja V (III piętro, aula, Geocentrum)

BIORÓŻNORODNOŚĆ MÓRZ I OCEANÓW
Prowadzący sesję: dr hab. prof. UG Roman Cieśliński

 1. dr hab. Ivan Pirozhnik
  Wykorzystanie zasobów biologicznych Oceanu Światowego i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego krajów
 1. dr hab. prof. UG Roman Cieśliński, dr Izabela Chlost
  Wielkość dopływu potamicznego i ładunków biogenów do Zatoki Puckiej
 1. dr Małgorzata Bąk, prof. dr hab. Andrzej Witkowski, mgr Daria Łopato, prof. Alistair Seddon
  Bioróżnorodność zespołów okrzemkowych Wysp Galapagos
 1. mgr Adrian Kryk, dr Małgorzata Bąk, dr Catherine Riaux-Gobin, dr John Bemiasa, dr Etienne Bemanaja, prof. dr hab. Andrzej Witkowski
  Bioróżnorodność zespołów okrzemkowych wyspy Nosy Be (północno-zachodni Madagaskar)

18.15 – 18.30  Zakończenie konferencji (III piętro, aula, Geocentrum) – Występ chóru CANTORE IUVENUM

19.00 – 20.00  Kolacja (III piętro, hol, Geocentrum)

18 maja (piątek) 2018 r. (sesje terenowe) – szczegóły w linkach poniżej

Opcja I: całodniowa wycieczka na Rugię (wyjazd 7.00, przewidywany powrót około 21.00)

Autokar na Rugię wyrusza o godz. 7.00 sprzed budynku WNoZ US (Mickiewicza 16). Przewidywany powrót w to samo miejsce to godz. 21-22. Prosimy na wyjazd zabrać dowód osobisty lub paszport i kilkanaście euro (na lokalne jedzenie). Zapewniamy transport, ubezpieczenie, opłaty na trasie, pakiety śniadaniowe, wodę, kawę i herbatę. Ze względu  na nieprzewidywalność warunków pogodowych prosimy zaopatrzyć się w przeciwdeszczowe, nieprzewiewne kurtki, czapki na głowę, wygodne obuwie (przewidziany marsz po kamienistej plaży), kremy z filtrem UV i najważniejsze dobry humor.

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na wycieczkę na Rugię – osoby chętne, które jeszcze się nie zgłosiły prosimy o szybką decyzję i przesłanie informacji.

Opcja II: 3 godzinna wycieczka: Szczecin – klejnot Pomorza Zachodniego (w godzinach: 9-12)

Wycieczka po Szczecinie wyrusza o godz. 9.00 sprzed budynku WNoZ (Mickiewicza 16a). Prowadzi ją
dr Tomasz Duda. Bilety wstępu w cenie. Ubiór zależnie od pogody.

 • 2211
  Visit Today : 1
  This Month : 8
  Total Visit : 2211
  Hits Today : 12
  Total Hits : 40584
  Who's Online : 1