Góra

POLSKA GEOGRAFIA MORZA

POLSKA GEOGRAFIA MORZA


Organizatorzy konferencji

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński    

Polskie Towarzystwo Geograficzne (o. w Szczecinie)    Patronaty honorowe konferencji

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Edward Włodarczyk    

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk

Wojewoda Zachodniopomorski – Tomasz Hinc    

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz    

Prezydenta Miasta Szczecin – Piotr Krzystek    Patronaty medialne konferencji

Kurier Szczeciński    

Radio Szczecin    Dofinansowanie

Ministerstwo Nauki o Szkolnictwa Wyższego     

Organizowanie konferencji naukowej pt. „Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich” – zadanie finansowane w ramach umowy   776/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 776/P-DUN/2018, nazwa zdania: Organizowanie konferencji naukowej pt. „Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich”; kwota środków finansowych z DUN 21 856,00 zł.

 • 2137
  Visit Today : 1
  This Month : 25
  Total Visit : 2137
  Hits Today : 5
  Total Hits : 39429
  Who's Online : 1